โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

เจดีย์อานันทวิหาร เพชรน้ำ เอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม

38_20120604143021.1
สายการบิน
ราคา
City-Airways
.-
วันเดินทาง

38_20120604143021.

 

หลังจากนั้นขอแนะนำให้คุณไปเยือน วัดอานันทวิหาร (Ananda Pagoda) ซึ่งเป็นที่จั้งของ เจดีย์อานันทวิหาร มหาวิหารขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำ เอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์จันสิทธะ (King Kyanzittha) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขานันทมูล (Nandamula) บนเทือกเขากันทมาดา นะ(Gandhamadana) บริเวณเทือกเขาหิมาลัย

อานันทวิหาร เป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรม ตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting