โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง -ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน_E8 (HKG002)

Numbers-1-icon
วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – AVERNUE OF THE STAR+ SYMPHONY OF LIGHTS

11.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตูทางเข้าที่ 9) บริเวณเคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

13.45 น : ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เป็นเครื่องบินแอร์บัส A 380-800 ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนี้ ที่นั่ง Economy รุ่นใหม่ล่าสุด แบบ 3 – 4 – 3 มีสองชั้น ด้านหลังเบาะมีจอทีวี 10.6 นิ้วไวด์สกรีนดิจิตอล ส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อ USB เพื่อดูภาพยนตร์จาก Lap Top ของท่านเอง และสามารถเลือกดูรายการหนัง มีหนังเป็นร้อยๆ เรื่อง และมีเพลงให้เลือกฟังเป็นพันๆ เพลง หรือจะเป็นเกมส์สำหรับเด็กๆ หรือใครอยากจะดู วีดีโอที่ติดกับตัวเครื่องเพื่อดูบรรยากาศข้างนอกเวลาเครื่องขึ้นลงก็สามารถทำ

17.30 น. : เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง เดินออก ทางออก B (EXIT B)(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย นำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางเอ็มทีอาร์ (MTR ) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains ) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )

นำท่านสู่ ถนนแห่งดารา ริมอ่าววิคตอเรีย AVERNUE OF THE STAR จุดชมวิวสวยๆ ในบรรยากาศแบบโรแมนติก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม พบและสัมผัสรอยประทับมือดาราฮ่องกง ฉีเคอะ เหลียงเฉาเหว่ย เจ็ทลี ฯลฯ กันแบบใกล้ๆ ริมทางเดินมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่หลานร้าน เช่นร้านทำ WAX ที่เป็นรูปมือ พร้อมชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL

ที่พัก PENTA HOTEL KOWLOON หรือเทียบเท่า

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : วิคทอเรียพีค– รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน ฟรี ช้อปปิ้งย่านนาทาน

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )

หลังอาหารเช้านำท่านข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล สู่ เขาวิคตอเรีย นั่งรถบัสสู่จุดชมวิว ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายน์บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 3 )…..ห่านย่าง

หลังอาหารนำท่าน เยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ TSL สาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล ชม ศูนย์หยกและสมุนไพร สอนวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงท่านแชกง เมื่อ 300กว่าปีที่แล้ว และมีการสร้างเรือนหลังใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 ด้านในมีรูปปั้นของท่านแชกง ซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ และวัดแห่งนี้มี “กังหันทองแดงนำโชค” ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน นมัสการเทพเจ้าแห่งสุขภาพที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าใครได้มานมัสการเทพเจ้าวัดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีจากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก, ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4)

ที่พัก PENTA HOTEL KOWLOON หรือเทียบเท่า

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน – กรุงเทพฯ

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ( มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง เดินทางถึง ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดีสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS พบกับโซนใหม่ 3 โซน Toy Story Land ตื่นตาตื่นใจกับการเข้าสู่โลกของ Toy Story ในสวนหลังบ้าน ของแอนดีสนุกสุดเหวียงกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด RC Racer รถไฟเหาะแนวดิ่งกับความสูงถึ ง 27 เมตร, Slinky Dog Zig Zag Spin ยืดหดกับสปริงของสลิงกี้ด๊อก เพื่อนผู้ซื้อสัตย์ของวู๊ดดี้ , Toy Soldier Parachute Drop หวาดเสียวกับการโดดร่มชูชีพที่ความสูง 25 เมตร, Toy Soldier Boot Camp ภารกิจสรรหากำลังเสริม พบกับเพื่อนๆ ผู้น่ารักจากภาพยนตร์ Toy Story พร้อมชม “ ขบวนพาเหรด” Disney Parade จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี_เม้าส์, โดนัลดักส์ ,สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา , หมีพูล และเพื่อน ๆ พบกับโซนใหม่ล่าสุด กริซลีย์ กัลช “Grizzly Gulch”หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “Runaway Mine Cars” แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เกาะให้แน่น รถรางตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง…… ไกเซอร์ กัลชสัมผัสชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดิน แล้วเยี่ยมช่างตีเหล็กร่วมสนุกสนานเฮฮา จ้องหาเพื่อนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำ จากเครื่องสูบลม! ไวลด์ เวสต์ โฟโต้ ฟัน สวมวิญญาณนักสำรวจ แล้วไปถ่ายรูปกับทองบริสุทธิ์ที่ขุดได้ ขนาดยิ่งใหญ่สุด ถูกค้นพบ ณ บิก กริซลีย์ เมาท์เทน ที่สำนักผู้ตรวจสอบแร่ Assay Office บันทึกภาพส่วนตัว เป็นนักโทษ คนเถื่อนนอกกฎหมาย ที่ เจล เฮาส์เพื่อนๆ ใน ไวลด์ เวสต์พบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และเพื่อนใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์และ นอกจากนี้ เตรียมพบกับโซนใหม่ล่าสุด Mystic Point แนว ลึกลับ เร็วๆนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน(คูปอง) ( มื้อที่ 6)

***กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก)***
** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างของทางดิสนี้แลนด์ **

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลานจอดรถหน้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

23.50 น. : อำลาฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK 385

01.40 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ..

 

**หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง

————————————————————

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : 1 – 3 ก.พ. 57
ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน ) 21,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ 21,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม) ท่านละ 20,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 19,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
6,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ : 8 – 10 มี.ค. 57
ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน ) 20,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ 20,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม) ท่านละ 19,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 18,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
5,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย
4. ค่าอาหาร 6 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6.ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง (EK) 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท/ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 เหรียญฮ่องกงต่อวัน / ต่อท่าน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 60 เหรียญฮ่องกง/ท่าน***

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (พาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม (เงื่อนไขแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน)
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง(ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและฮ่องกงเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4. พาสปอร์ต อเมริกา ค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,600 บาท (ยื่นด้วยตัวท่านเอง)
***หมายเหตุ : พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำการแจ้งเข้า แจ้งออก ที่กงศุลกากร ก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้ง***

เงื่อนไขการจอง

1.วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2.แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3.พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ 5,000 บาท หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปหรือที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% เต็มของราคาทัวร์ในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)

หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือ และคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง****

****** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****
************ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้**********

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR