โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence Village)

provence-2

หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสัมผัส บรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพ รวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็ม ไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สี้สันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศ ฝรั่งเศสจริง ๆ หมู่ บ้านสีลูกกวาด ที่ตกแต่งบ้านเรือนแบบกิ๊บเก๋และทางสีบ้านด้วยสีสันสดใสหลากสีสัน ด้วยบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์แห่งนี้เอง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมายต่างเดินทางมาเพื่อถ่ายรูปกับบ้านเก๋ๆแบบ สไตล์สวยงามและช้อปปิ้งของน่ารักๆเก็บเป็นที่ระลึกกัน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting