โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

รู้จักราชอาณาจักรภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)

 

1

 

ประเทศภูฏาน

ภูฏาน (Bhutan)  หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)  เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) ” นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน (Bhutan) มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน)

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ GDP (GDP – Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH – Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ) ในปี พ.ศ. 2173 ดรุกปา ลามะ ลี้ภัยจากทิเบตสู่ภูฏาน ต่อมาได้ตั้งตัวขึ้นเป็น ธรรมราชา ปกครองครองดินแดนด้วยระบบศาสนเทวราช มีคณะรัฐมนตรีช่วย 4 ตำแหน่ง แม้ภูฏานจะพยายามแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ต่อมาก็ถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทิเบตอยู่หลายครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง 23 ในระยะต่อมาก็ยังถูกรุกรานโดยอังกฤษซึ่งมีอำนาจอยู่ในอินเดียก่อนที่จะได้เจรจาสงบศึกกัน ในปี พ.ศ. 2453

 

2

การปกครอง

มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติที่เรียกว่า ซงดู (Tsongdu) ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิก 161 คน นายกรัฐมนตรี

 • สมาชิก 106 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
 • สมาชิก 55 คน มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

จิกมี ทินเลย์ ลียนโป จิกมี โยวเซอ ทินเลย์ (Lyonpo Jigmi Yoeser Thinley) (เกิด ค.ศ. 1952) อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของภูฏาน ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคสหภูฏาน (Druk Phuensum Tshogpa – DPP, Bhutan United Party) ซึ่งชนะการเลือกตั้ง ได้เสียงข้างมากในสภา 44 ที่นั่ง จากทั้งหมด 47 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งครั้งแรกของภูฏาน
จิกมี ทินเลย์ จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

 

3

ธงชาติภูฏาน

 • สีเหลือง ครึ่งบนของธงชาติ หมายถึง อำนาจของพระมหากษัตริย์ เป็นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
 • สีส้ม ครึ่งล่างของธงชาติ หมายถึง การปฏิบัติธรรมและความเลื่อมใสและศรัทธาของชาวภูฏานที่มีต่อศาสนาพุทธ

มังกรที่อยู่ตรงกลางของธงชาติ หมายถึง ประเทศดรุกยุล มีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ตัวมังกรมีสีขาวบริสุทธิ์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนทุกเชื้อชาติ ทุกภาษาที่อยู่ในประเทศ ท่าทีที่มังกรกำลังอ้าปากคำรามนั้น แสดงออกถึงความมีอำนาจน่าเกรงขามของเหล่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งชายและหญิงที่ปกป้องภูฏาน

 

6

ต้นไม้ : ต้นสนไซปรัสนิยมปลูกตามวัด
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกป๊อปปี้สีฟ้า เป็นดอกไม้ป่าที่พบตามเขตภูเขาในภูฏาน

อาหารประจำชาติ : อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารเรียบง่าย อาหารหลักเป็นทั้งข้าว บะหมี่ ข้าวโพด ยังนิยมเคี้ยวหมากอยู่ อาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยพริก ผักและมันหมู อาหารประจำชาติคือ Ema datshi ซึ่งประกอบด้วยพริกสดกับซอสเนยต้มกับหัวไชเท้า มันหมูและหนังหมู ชาวภูฏานนิยมอาหารรสจัด เครื่องดื่มมักเป็นชาใส่นมหรือน้ำตาล ในฤดูหนาวนิยมดื่มเหล้าหมักที่ผสมข้าวและไข่ ไม่นิยมสูบบุหรี่ นอกจากนั้นมีอาหารจากทิเบต เข่นซาลาเปาไส้เนื้อ ชาใส่เนยและเกลือ และอาหารแบบเนปาลในภาคใต้ที่กินข้าวเป็นหลัก

 

9

สัตว์ประจำชาติ : ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่ มีเขา ขนตามตัวมีสีดำ มักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงในป่าโปร่ง บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไป ชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหาร

 

10

ภูมิประเทศ

ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร (ขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ภูฏานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลปรากฏภูมิประเทศ 3 ลักษณะ

 1. เทือกเขาสูงตอนเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
 2. ที่ลาดเชิงเขา พบตอนกลางของประเทศ
 3. ที่ราบ พบตอนใต้ของประเทศ มีแม่น้ำพรหมบุตรพาดผ่าน

 

ภูมิอากาศ

เนื่องจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขา

อากาศ กลางวัน 25 – 15 องศาเซลเซียส กลางคืน 10 – 5 องศาเซลเซียส มี 4 ฤดู คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
 • ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา
 • ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง

 

เศรษฐกิจ

สกุลเงินของภูฏานคืองุลตรัมซึ่งผูกค่าเงินเป็นอัตราคงที่กับรูปีอินเดีย และเงินรูปียังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอีกด้วย แม้ว่าภูฏานจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สุดในโลก  แต่ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 8 ในปี 2005 และร้อยละ 14 ในปี 2006) ในปี 2007 ภูฏานเป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตสูงเป็นอันดับสองของโลกโดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 22.4 ซึ่งเป็นผลจากการเริ่มใช้เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าทาลา

รายได้หลักของประเทศ มากกว่าร้อยละ 33 ของจีดีพี มาจากการเกษตร และประชากรกว่าร้อยละ 70 มีวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับผลิตผลทางการเกษตรด้วย สินค้าส่งออกสำคัญคือไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ซึ่งส่งออกไปยังอินเดีย

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในภูฏานมีพื้นที่ป่าถึง 60% มีอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตสงวนธรรมชาติ 1 แห่ง คิดเป็น 35% ของพื้นที่ประเทศ ในพื้นที่ดังกล่าวมีสัตว์และพืชหายากมากกว่า 7,000 ชนิด มีกล้วยไม้เฉพาะถิ่น 300 เขต และพันธุ์ไม้หายากอีกราว 500 ชนิด และมีสมุนไพรหายากราว 150 ชนิด

ประชากร

จำนวนประชากร 752,700 คน (เมื่อปี พ.ศ. 2547) เป็นชาย 380,090 คน และหญิง 372,610 คน อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 2.14 (เมื่อปี พ.ศ. 2546) เชื้อชาติ ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ ได้แก่

 • ชาร์คอป (Sharchops) ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก
 • งาลอบ (Ngalops) ชนเชื้อสายธิเบต ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตก
 • โลซาม (Lhotshams) ชนเชื้อสายเนปาล ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้

กลุ่มประชากรของภูฏาน แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ

 • กลุ่มดรุกปา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเชื้อสายธิเบต  2.กลุ่มซังลา
 • กลุ่ม เนปาล คือส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลของประเทศภูฏาน     ได้พยายามผลักดันให้ประชากรเหล่านี้กลับไปยังถิ่นฐานเดิมคือประเทศเนปาล
 • กลุ่มชนอื่น ๆ อีก 13% คือชาวธิเบต ชาวสิกขิม และชาวอินเดีย

วัฒนธรรม

ภาษาประจำชาติ คือภาษาซองคา ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของภูฏาน ต่อมาได้กลายเป็นภาษาประจำชาติ เขียนด้วยอักษรทิเบต นอกจากนั้นมีการใช้ภาษาถิ่นที่ต่างไปในแต่ละพื้นที่ ภาษาของชาวภูฏานคล้ายภาษาทิเบตชาวเนปาลทางภาคใต้พูดภาษาเนปาลี ทางตะวันออกพูดภาษาชาช       ฮอป ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไป

เครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โฆ (Kho) ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า ฆีระ (Khira)

วันหยุดและเทศกาล

 • วันหยุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ได้แก่วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันฉัตรมงคล
 • วันชาติ ตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์วังชุกขึ้นครองราชย์
 • วันขึ้นปีใหม่ ขึ้นกับปฏิทินทางจันทรคติและแตกต่างไปในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปในงานจะมีการแข่งขันยิงธนู ไหว้พระ บูชาเทพเจ้า และรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัว

 

ศาสนา

ประชาชนชาวภูฏานนับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน (ตันตรยาน หรือบ้างก็เรียกว่า วัชรยาน) 75% ศาสนาฮินดู 24% ศาสนาอิสลาม 0.7% และ ศาสนาคริสต์ 0.3%

 

11

ไฟฟ้าและเต้ารับ 230 V 50 Hz เต้ารับมักเป็น 2 ขากลมแบบยุโรป หรืออาจมี 3 ขา ควรเตรียม Adapter สำหรับปลั๊กไฟไปด้วย

 

โทรศัพท์มือถือ

มือถือ ระบบ Dtac, Truemove, AIS ที่ท่านใช้ในประเทศไทยสามมารถนา ไปใช้ได้ ควรขออนุญาตล่วงหน้าเปิด International Roaming พร้อมตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายของระบบก่อนเดินทาง

การใช้โทรศัพท์สาธารณะในภูฎาน เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก

 • หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์จะต้องหมุน 00 +66 +รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ
 • หากจะโทรศัพท์จากประเทศไทยสู่ประเทศภูฎาน จะหมุน 001 + 975+รหัสเมือง+ หมายเลขที่ต้องการ

 

12

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (โดยประมาณ) ภูฎาน สกุลเงิน คือ นูตรัม Ngult Rum (BTN)

 • 1 USD  50.40 (BTN) โดยประมาณ
 • 1 THB  1.59 (BTN) โดยประมาณ

***หมายเหตุ

สกุลเงิน Ngult Rum (BTN) ไม่มีให้แลกในประเทศไทย ต้องนา เงิน US Dollar หรือ EURO ไปจากประเทศไทย แล้วไปแลกเป็นเงินสกุล Ngult Rum (BTN) เมื่อไปถึงร้านค้าหลายแห่งรับเงิน USD และเงิน EURO ในภูฏาน สามารถใช้เงิน รูปี อินเดียได้ แต่ไม่รับ ธนบัตรที่ใหญ่กว่าใบละ100รูปควรแลกเงิน USD ผ่านธนาคารพาณิชย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย เงิน USD ต้องเป็นธนบัตรใหม่ ไม่ต่ำ กว่าปี2000 และไม่มีตา หนิและไม่มีการขีดเขียนหรือประทับตราใดๆควรแลกเงิน USD ใบย่อยๆ ไปใช้ด้วย ธนบัตรราคา 1 USD ใช้ได้สะดวกในการให้ทิป หรือซื้อน้ำดื่ม
Credit Card (Visa, Master, Amex, Dinner) ใช้ได้ตามร้านค้าใหญ่ๆ บางแห่งเท่านั้นหากท่านต้องการใช้ บัตรเครดิตในระหว่างการเดินทางกรุณาขออนุมตัิวงเงินตามที่ท่านตอ้งการก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวก

 

13

ของฝากของภูฏาน

ผ้าทอภูฏาน ผ้าทอเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของภูฏาน มีรูปลักษณ์คล้ายผ้าทอของลาว อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริกากลาง และเปรู เสื้อผ้าของชาวภูฏานที่ทอด้วยฝ้ายดิบย้อมสีธรรมชาติ เป็นของฝากจากภูฏานที่น่าสนใจ มีฝีมือการทอที่ทั่วโลกยกย่องชื่นชม หาซื้อได้ตามตลาดในชนบท ที่เมืองทิมพู ชาวบ้านเอามาขายที่ตลาดวีคเอ็น แต่เสื้อผ้าที่ทอด้วยเครื่องจักรเป็นสินค้าจากอินเดียและเนปาล ราคาถูก เพราะไม่ใช่ผ้าทอมือ มีทั้งโก เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย กับคีร่า ผ้านุ่งของผู้หญิง ผ้าทอภูฏานเป็นผ้าหน้าแคบขายกันเป็นชิ้น ไม่ได้วัดเป็นเมตร (ถ้าทอด้วยไหมจะมีราคาแพงมาก) โกและคีร่าทำจากผ้าหลายชิ้น เอามาเย็บต่อๆ กันให้เป็นชิ้นใหญ่ ส่วนผ้าพาดไหล่ที่ผู้ชายภูฏานใช้สำหรับไปวัด หรือแต่งตัวไปงานที่เป็นทางการ เป็นสินค้าขายดี เพราะนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปใช้เป็นผ้าพันคอ

 

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน

14

เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองราชธานีแห่งสุดท้ายภูฏาน  ทิมพู หรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏานในปี พ.ศ. 2504 ในสมัยที่ท่านซับดรุง นัมเกล เดินทางมาเผยแพร่พุทธตันตระ – วัชรยานภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีวัดอยู่เพียงสองสามวัดกับมีประชากรอยู่ไม่มากนัก  เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน เมืองทิมพูตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง ในเมืองมีถนนหลายสายตัดขนานไปกับแม่น้ำ และมีถนนเล็ก ๆ แคบ ๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดต่าง ๆ ในเมือง ถนนเหล่านี้เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปตามบ้านเรือนและวกวนขึ้นเนินไปยังอาคารทำเนียบรัฐบาล ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตโมติตัง ถิ่นคนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยังศูนย์การค้า Zanto Pelri Shopping Complex อันเป็นที่ชุมนุมร้านค้าและร้านอาหาร นับเป็นย่านชุมชนใหม่ในเมืองหลวงของภูฏานที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณไฟจราจร ใช้ตำรวจจราจรสองคนให้สัญญาณมือตรงทางแยกใหญ่ซึ่งมี อยู่เพียงสองแห่ง

 

15

วัดชันกังคา (Changangkha Lhakhang) เป็นวัดที่อยู่บนสันเขาเหนือเมืองทิมพู ตั้งอยู่ทิศเหนือของโรงแรมมอติธังกำแพงสีขาวของวัดเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้แต่ไกล พระลามะจากทิเบตเป็นผู้สร้างวัดขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อน วัดทำหน้าที่เป็นทั้งอารามและป้อมปราการที่มีไว้สำหรับป้องกันการบุกรุกของข้าศึกศัตรูที่มารุกรานภูฏาน ลานอเนกประสงค์ของวัดเป็นจุดชมวิวทิมพูได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ววัดซันกังคา ยังมีความสำคัญต่อชาวภูฏานเนื่องจากเมื่อครอบครัวไหนมีเด็กแรกเกิดต้องการตั้งชื่อลูกจะมาขอชื่อกับวัดซันกังคาแห่งนี้ค่ะ

 

16

ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) สัญลักษณ์ของทิมพู การมาเที่ยวภูฏานที่พลาดไม่ได้คือการมาชม ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นตัวอาคารขนาดมหึมา เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงภายในซองมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หอกลางเป็นหอสูงสามชั้นอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญและที่พำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ

 

17

มหาสถูปแห่งทิมพู ภูฏาน (National Memorial Chorten) มหาสถูปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกษัตริย์พระองค์ที่ 3 จิกมี ดอร์จี วังชุก (ท่านปู่ของกษัตริย์องค์ที่ 5 องค์ปัจจุบัน กษัตริย์ จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก) ผู้ซึ่งสวรรคตในปี 1972 มหาสถูปนี้สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก โดยสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จงใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น หนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในทิมพู สถูปเจดีย์นี้มีสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตรย์จิกมี ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ ตั้งใจอยากสร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทน จิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า

 

18

หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทิมพู ภูฏาน (National Library) หอสมุดแห่งชาตินี้ได้ถูกตั้งขึ้นในปี 1967 วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาหนังสือและวรรณคดีโบราณที่เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภูฏาน ปัจจุบันเก็บร้กษาพระไตรปิฏกที่มีอายุหลายร้อยปีจำนวนมาก รวมถึงพระไตรปิฏกที่เขียนเป็นภาษาไทย และหนังสือต่างประเทศที่หายาก นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้เห็นหนึ่งในที่เก็บวรรณกรรมทางพุทธศาสนาหิมาลายันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

19

สถาบันแพทย์แผนโบราณ ทิมพู ภูฏาน (National Institute of Traditional Medicine) ประเทศภูฏานให้ความสำคัญกับการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนโบราณพอ ๆ กัน ที่ภูฏานมีชื่อเสียงมากด้านยาสมุนไพร ทั้งยังได้รับวัฒนธรรมมาจากทั้งจีนและอินเดีย ประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ศาสตร์ของแพทย์แผนโบราณค่อนข้างกว้างขวางมาก สถาบันแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนให้กับนักศึกษาแพทย์อีกด้วย ที่นี่จะมีผู้คนเข้ามารักษากันเป็นประจำ ทั้งยังมีห้องเซาน่าและห้องฝังเข็มให้บริการด้วย

 

20

ตลาดนัดวันหยุด ทิมพู ภูฏาน (Weekend Market) ชาวบ้านส่วนมากมักชอบมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัด ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังชุก ที่นี่มีอาหาร งานฝีมือพื้นเมือง งานศิลปะให้เลือกมากมาย ตลาดนัดเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ตอนบ่าย ๆ จนถึงวันอาทิตย์ตอนเย็น การมาเดินเทียวตลาด เป็นโอกาสที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวย ๆ และโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นด้วย

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting