โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

รู้จักประเทศเนปาล

1

 

รู้จักประเทศเนปาล

เมืองหลวง  คือ เมืองกาฐมาณฑุ

 

ประวัติโดยทั่วไป ของประเทศเนปาล

ประเทศเนปาลมีชื่อเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศเนปาลไม่มีทางออกทะเลในเอเชียใต้ ซึ่งที่ประเทศเนปาลมีอาณาเขตติดต่อกับทิเบตและประเทศจีน ที่ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่ยากจนอันดับที่ 11 ของโลก  เป็น 1 ใน 27 ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เนปาลยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญของพุทธศาสนา คือลุมพินีวัน ที่ประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า

 

2

ประมุขของประเทศเนปาล

 • สมเด็จพระราชาธิบดีกิเนนดรา บีร์ บิกรัม ชาห์ เทพ
 • สมเด็จพระราชินี คือ Queen Komal Rajya Laxmi Devi Shah
 • พระราชโอรส คือ Crown Prince Paras Bir Bikram Shah Dev

ประชากร ประมาณ 24 ล้านคน  เชื้อสายมองโกลอยด์จากทิเบตและอินโดอารยัน จากตอนเหนือของอินเดีย
ศาสนา เนปาลเคยเป็นรัฐเดียวในโลกที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งต่อมาได้มีศาสนาอื่นได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในเนปาลมากชึ้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นคือ  ฮินดู 85%  พุทธ 10%  มุสลิม 3.5%
ภาษา เนปาลใช้ภาษา เนปาลี ซึ่งเป็นภาษาราชการ (58.4%)
สกุลเงิน  1 รูปีเนปาล =  100 เปซ่า  และ  1  เหรียญสหรัฐ = 73.50 รูปีเนปาล  (โดยประมาณ)
เวลา   ช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
อากาศ

 • ฤดูร้อน ตั้งแต่ เมษายน – พฤษภาคม
 • ฤดูฝน มิถุนายน – กันยายน
 • ฤดูหนาว ตุลาคม – มีนาคม อุณหภูมิระหว่าง 1-30 องศาเซลเซียส
 • อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปี (โดยประมาณ)  11 องศาเซลเซียส

 

4
ข้อควรรู้สำหรับเนปาล

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของวัน ตลอดจนลมภูเขาที่อาจทำให้ป่วยได้ง่าย  ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศจากร้อนชื้นเป็นร้อนแห้งหรือเย็นจัด ประกอบกับอากาศที่มีออกซิเจนเจือจางอาจต้องให้เวลาร่างกายปรับสภาพบ้าง

การกินอยู่ในเนปาล  ต้องระวังมากในเรื่องอาหารและน้ำดื่มตลอดเวลาที่เดินทางในเนปาล รับประทานอาหารในร้านที่มั่นใจได้ และดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดที่มีฝาขวดปิดสนิทเท่านั้น น้ำอัดลมหรือน้ำหวานต้องระมัดระวังเช็ดปากขวดหรือฝากระป๋องให้สะอาดก่อน  หากใช้หลอดได้ ควรใช้เสมอ    ห้ามดื่มน้ำประปาเพราะไม่สะอาด

การท่องเที่ยวตามศาสนสถานต่างๆ  ส่วนใหญ่แล้วคนเนปาลจะมีไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวมาก แต่โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน ผู้เยี่ยมชมจึงต้องพิจารณาธรรมเนียมปฏิบัติของคนท้องถิ่นตามสมควร

สภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยที่ผู้คนปัจจุบันยากจนและไม่มีงานทำกันมาก มิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ จึงมีมากขึ้น นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังตัว และดูแลทรัพย์สินของตน เนื่องจากมิจฉาชีพจะเพ่งเล็งกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะการรุมเข้ามาขายของ หรือการรุมขอทาน

 

3

สภาพความเป็นอยู่

หากคำนึงว่าเนปาลเป็นประเทศทุรกันดารแล้ว  ก็ถือได้ว่าเนปาลมีทางเลือกให้ชาวต่างชาติซื้อหาความสะดวกสบายได้พอประมาณ อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพอจะหาซื้อได้อย่างไม่ลำบากนัก เพราะส่วนใหญ่เครื่องอุปโภคบริโภคจะนำเข้าจากต่างประเทศ    มีสถานศึกษาในลักษณะโรงเรียนนานา-ชาติที่มีมาตรฐานให้เลือกถึง 3 โรงเรียน (ถึงแม้จะเก็บค่าเล่าเรียนแพงเทียบได้กับโรงเรียนนานาชาติในยุโรป)

 

การจับจ่ายใช้สอย

การซื้อของในเนปาลใช้เงินสกุลท้องถิ่นคือรูปีเนปาล  บัตรเครดิตนั้นไม่เป็นที่นิยม ยกเว้นในร้านค้าใหญ่ๆ หรือในโรงแรม หากจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต  บัตร VISA, MASTERS และ AMERICAN EXPRESS จะใช้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าบัตรอื่นๆ  คนเนปาลถือเงินสกุลต่างชาติไม่ได้เนื่องจากผิดกฏหมาย

 

แหล่งบันเทิง สวนสาธารณะ สโมสรกีฬา

กาฐมาณฑุมีโรงหนังท้องถิ่น    แต่อาจพอใจที่จะดูหนังที่บ้านมากกว่า (มีร้านให้เช่า CD/ VCD/DVD) กาฐมาณฑุมีร้านหนังสือดีๆ หลายแห่ง สามารถซื้อหาหนังสือภาษาอังกฤษดีๆ ได้ในราคาย่อมเยา สถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ มีหลายสถานที่ให้เลือก ส่วนใหญ่มักอยู่ในย่านนักท่องเที่ยว เช่น thamel หรือในโรงแรมใหญ่ๆ   นอกจากนั้น ยังมีสโมสรกีฬาที่นักการทูตประเทศต่างๆ และชาวต่างชาตินิยมเป็นสมาชิก ทั้งที่อยู่ในโรงแรมและที่ข้างนอกด้วย แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting