โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • สี่สังเว ทัชมาฮาล 10วัน 9คืน

  • เวียดนามใต้

  • โอซาก้า โตเกียว 6วัน 4คืน

  • บาหลี-บุโรพุทโธ 5วัน4คืน

  • พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (เช้า-เย็น)

  • พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน3คืน (เย็น-เย็น)

  • กรุงเทพ – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

  • ภูฏาน พาโร วังดี ทิมพู 5วัน 4คืน

  • Easy Korea Autum 5วัน 3คืน

  • ฮ่องกง 3วัน 2คืน

ทัวร์เนปาล

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (NEP001A)

1
สายการบิน
ราคา
City-Airways
41,900 บาท.-
วันเดินทาง
10-14 ,23-27 ก.ค./8-12 ,22-26 ส.ค./3-7 ,17-21 ก.ย./8-12 ,22-26 ต.ค./5-9 ,19-23 พ.ย./3-7 ,10-14 ,24-28 ธ.ค. 57
Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting