โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ทัวร์อินเดีย

เที่ยวสองประเทศย่างกุ้ง พุทธคยา 4 วัน 3 คืน (8M) (IND011)

8m
สายการบิน
ราคา
City-Airways
27,900 บาท.-
วันเดินทาง
7 - 10 , 14 - 17 พ.ย. 58 // 5 - 8 , 19 - 22 , 26 - 29 ธ.ค. 58 // 9 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 ม.ค. 59 // 6 - 9 , 13 - 16 ก.พ. 59 // 20 - 23 ก.พ. 59 // 5 - 8 , 19 - 22 , 26 - 29 มี.ค. 59

เที่ยวสองประเทศ ย่างกุ้ง พุทธคยา 6 วัน 5 คืน (8M) (IND012)

45
สายการบิน
ราคา
City-Airways
34,900 บาท.-
วันเดินทาง
21 - 26 พ.ย. 58 // 5 - 10 , 19 - 24 , 26 - 31 ธ.ค. 58 // 9 - 14 , 23 - 28 ม.ค. 59 // 6 - 11 , 20 - 25 ก.พ. 59 // 12 - 17 , 26 - 31 มี.ค. 59

เที่ยวสามประเทศ อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ย่างกุ้ง 9วัน 8คืน (8M) (IND013)

ดาวน์โหลด
สายการบิน
ราคา
City-Airways
45,555 บาท.-
วันเดินทาง
9 - 17 พ.ย.58 // 23 พ.ย. - 1 ธ.ค.58 // 21 - 29 ธ.ค.58 // 23-31 ม.ค.59 // 22 ก.พ.-1 มี.ค.59 // 19-27 มี.ค.59

แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

8878511221_9b8c345aa3_o (1)
สายการบิน
ราคา
City-Airways
44,900 บาท.-
วันเดินทาง
21 - 26 พ.ย. 58 // 2 - 7 ธ.ค. 58 // 1 - 6 มี.ค. 59 // 15 - 20 มี.ค. 59 // 9 - 14 เม.ย. 59 // 10 - 15 เม.ย. 59

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (IND004F)

8878511221_9b8c345aa3_o (1)
สายการบิน
ราคา
City-Airways
48,900 บาท.-
วันเดินทาง
21 - 27 พ.ย. 58 // 01 - 07 ธ.ค. 58 // 01 - 07 ,14 - 20 มี.ค. 59

สี่สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (IND006C)

Worshippers and bathers gather at the Ganges River, Varnanasi, India.
สายการบิน
ราคา
City-Airways
51,900 บาท.-
วันเดินทาง
21 - 28 พ.ย. 58 // 5 -12 ธ.ค. 58 // 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 // 9-16,23-30 ม.ค.59 // 6-13,20-27 ก.พ.59 // 2-12,19-26 มี.ค.59

แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัชมาฮาล 10 วัน (IND007B)

0002
สายการบิน
ราคา
City-Airways
60,900 บาท.-
วันเดินทาง
20 – 29 พ.ย. // 04 – 13 ธ.ค. // 25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 59 // 8-17,23-31 ม.ค.59 // 5-14,19-28 ก.พ.59 // 4-13,18-27 มี.ค.59

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting