โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ทัวร์บาหลี

บาหลี 3วัน 2คืน (GA) (GA001A)

รูปภาพ1
สายการบิน
ราคา
City-Airways
21,999 บาท.-
วันเดินทาง
20-22 , 27-29 พ.ย. // 5-7,10-12 , 25-27 ธ.ค. 58 // 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 59 // 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 // 8 - 10 , 22 - 24 ม.ค. 59 // 5 - 6 , 12 - 14 ก.พ. 59 // 20 - 22 ก.พ. 59 // 4 - 6 , 18 - 20 มี.ค. 59 // 1 - 3 เม.ย. 59 // 13 - 15 เม.ย. 59 // 14 - 16 เม.ย. 59

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA001)

0000830_bali02_4_3_fd
สายการบิน
ราคา
City-Airways
22,999 บาท.-
วันเดินทาง
19-22 พ.ย. 58 // 4-7 ,10-13 ธ.ค.58 // 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 // 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 59 // 9 - 12 , 15 - 18 ม.ค. 59 // 7 - 10 , 19 - 22 ก.พ. 59 // 5 - 8 มี.ค. 59 // 20 - 23 มี.ค. 59

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน เช้า-บ่าย (GA002A)

borobudur1
สายการบิน
ราคา
City-Airways
31,999 บาท.-
วันเดินทาง
20-24 พ.ย. 58 // 4-8 , 10-14 ธ.ค. 58 , 30 ธค - 3 ม.ค 59 // 8 - 12 , 21 - 24 ม.ค. 59 // 3 - 7 , 10 - 14 ก.พ. 59 // 18 - 22 ก.พ. 59 // 2 - 6 , 16 - 20 มี.ค. 59 // 13 - 17 เม.ย. 59

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting