โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ทริปนี้…ที่…พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

0
สายการบิน
ราคา
City-Airways
.-
วันเดินทาง

ทริปนี้…ที่…ชเวดากอง

“มิงกาลาบา” คำๆนี้ยังทักทายทุกท่านได้เสมอ เมื่อปลาดาวได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา บ้านพี่เมืองน้องของเรา กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ปลาดาวขอนำเสนอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่าและเป็นเสมือนอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองย่างกุ้งกันเลยทีเดียว

1

แผนผังพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

2
เมื่อก้าวเข้าสู่ลานกว้างก็ตะลึงลานคล้ายก้าวเข้าสู่แดนสวรรค์ แววทองงดงามระยิบระยับคือธรรมอาณาจักร เป็นอีกโลกที่ผู้คนฝันหาเจดีย์ทองเรียงรายน้อยใหญ่ ต้นไม้แห่งธรรมที่งดงามอยู่กลางป่าเต็มไปด้วยพระพุทธรูป สถูป วิหาร และลานกว้างที่คลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชน ที่แห่งนี้ก็คือ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” นั่นเอง

เจดีย์ชเวดากอง ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าทุกคน ที่แม้จะอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหน การเดินทางจะลำบากยากเข็ญเพียงไรจะต้องเดินทางมานมัสการองค์เจดีย์ชเวดากองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

ชเวดากอง

 

เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า คำว่า ชเว (Shwe) หมายถึง ทองคำ ส่วน ดากอง มาจากคำว่า Dagon หรือ ตะเกิง ซึ่งเป็นนามเดิมของนครย่างกุ้ง “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” มีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500ปี ตั้งแต่ครั้งนครย่างกุ้งยังเป็นของชาวมอญ ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์ พระเจดีย์ แรกเริ่มสร้างมีความสูง 18 เมตร ปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร

ได้ทราบประวัติคร่าวๆกันแล้ว คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าภายในรอบๆองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้าง ตามมาเลยค่ะ

ทิศใต้

41.    วิหารพระโกนาคมนพุทธเจ้า

เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 23 ในพุทธวงศ์ และเป็นพระองค์ที่ 2 ในภัททกัปนี้ ที่พระองค์มีพระนามเช่นนี้เนื่องจากขณะที่พระองค์ประสูติฝนทองได้ตกลงมาทั่วทั้งชมพูทวีป พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดภิยโยสราชกุมารและอุดรราชกุมาร พร้อมด้วยบริวาร มีพระชนมายุ 30,000 พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน

 

2.    วิหารยะไข่

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1911 โดยมีพ่อค้าชาวยะไข่ 2 คน เป็นหลังคาสีแดง สลักด้วยลวดลายอันวิจิตรกระการตา ประวัติของพี่น้องชาวยะไข่เป็นพี่น้องที่ถูกพระเจ้าอนิรุทธ์แห่งพุกามประหารชีวิตเนื่องจากไม่ยอมสร้างเจดีย์ เมื่อตายไปกลายเป็นนัตก็ไม่ยอมตัดขาดจากโลก กลับส่งเสือไปฆ่าสาวงามที่ตนหลงรักเพื่อให้ไปเป็นนัตด้วยกัน

 

3.    รูปปั้นนางแหม่ละมุและท้าวสักกะ

พระมารดาและพระบิดาของพระเจ้าโอกะลัป ผู้ทรงสร้างเจดีย์ชเวดากอง

 

นอกจากนี้ก็ยังมีพระประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน ศาลาสมาคมชาวจีนบำเพ็ญกุศล พระประจำวันเกิดวันเสาร์ อนุสรณ์สถานการณ์ประท้วงของนักศึกษา วิหารนัต อีกด้วย

 

 

 

ทิศตะวันตก

5

1.    วิหารพระกัสสปะพุทธเจ้า

เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้ ทรงจุติลงมาในโลกมนุษย์หลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระโกนาคมพุทธเจ้าแล้ว โดยนับตั้งแต่อายุมนุษย์ลดลงจากสองหมื่นปีเหลือ 10 ปี แล้วเพิ่มขึ้นจนถึงสองหมื่นปีอีกครั้ง พระองค์จึงเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์ บิดานามว่า พรหมทัต มารดานามว่า ธนวดี หลังจากเจริญชันณษาแล้ว ทรง อภิเษกกับ มเหสีนามว่า สุนันทา ทรงมีราชโอรส วิชิตเสน ทรงเป็นฆราวาสอยู่ 2,000 ปี เมื่อถึงคราวทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่ ได้ละทางโลก แล้วทรงออกผนวช บำเพ็ญเพียรอยู่ 7 วันก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 

 

 

 

 

2.    ระฆังศักดิ์สิทธิ์

ระฆัง

 

 

ใบแรกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชื่อระฆังมหาคันธะ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สร้างเมื่อ ค.ศ.1778 โดยพระเจ้าซิ่นกู่ ซึ่งทรงจารึกไว้ว่า ขอให้อานิสงค์ผลบุญบันดาลให้พระองค์ได้ครองราชย์อย่างยาวนานและบรรลุนิพพาน ครั้งที่อังกฤษรบชนะพม่า อังกฤษก็ตั้งใจที่จะยกระฆังใบนี้ไป ระฆังได้ตกไปในแม่น้ำย่างกุ้ง อังกฤษเกณฑ์คนไปช่วยกันยก แต่พยายามเท่าไรก็ยกไม่ได้ ภายหลังชาวพม่าร่วมแรงร่วมใจกันกู้มาได้จนสำเร็จ ระฆังใบนี้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชาวพม่า

ระฆังอีกใบชื่อระฆังมหาติสัททะฆัณตะ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเมื่อปี 1841 เชื่อกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ถ้าอธิฐานแล้วตี 3 ครั้งก็จะสมปรารถนา

3.    ลานอธิฐานและจุดถ่ายภาพ

7

เป็นลานกว้าที่ผู้คนมากมายมานั่งอธิฐาน มีเรื่องเล่าว่าครั้งใดที่พระเจ้าบุเรงนองลั่นกลองออกรบ ก็จะเสด็จมาตั้งจิตอธิฐานที่ลานนี้ทุกครั้งและรบชนะทุกครั้ง จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า ลานบุเรงนอง และจุดนี้ยังเป็นที่ถ่ายภาพเจดีย์ชเวดากองที่งดงามอีกด้วย

 

4.    พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพพ

 

ภายในจัดเป็นแกลลอรี่ภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

5.    หอพระเขี้ยวแก้ว

ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะเขี้ยวแก้ว

 

นอกจากนี้ก็ยังมี พระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี รูปปั้นพระเจ้าโอกะลัป พระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน เจดีย์แปดวัน อีกด้วย

ทิศเหนือ

ศรีมหาโพธิ์

เจดีย์ศรีมหาโพธิ์

ต้นศรีมหาโพธิ์

 

1.    วิหารพระศรีศากยโคตมพุทธเจ้า

เป็นสถาปัตยกรรมที่มีหลังคาซ้อน 7 ชั้น แกะสลักอย่างงดงาม แสดงพระพุทธประวัติ เช่น มารผจญ นางอุมทันตี เป็นต้น

2.    เจดีย์ศรีมหาโพธิ์

เป็นเจดีย์ที่มีรูปร่างแปลกไปกว่าเจดีย์อื่นๆ จำลองมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

3.    ต้นศรีมหาโพธิ์

มีอยู่ 2 ต้น ต้นแรกอยู่ตรงมุมสุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนอีกต้นอยู่มุมสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แม้จะมีขนาดเล็กและอยู่หลบมุม แต่ต้นโพธิ์นี้ได้แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและปลูกโดย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า จึงไม่น่าแปลกใจที่มีคนมาสวดมนต์กันอย่างไม่ขาดสาย

นอกจากนี้ก็ยังมี วิหารสั่นต่อตวิน วิหารพระพุทธบาท พระประจำวันเกิดวันศุกร์ วิหารพระพุทธรูปพระเนตรไม่เท่ากัน เจดีย์หน่าวต่อจี พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์ อยู่อีกด้วย

 

 ทิศตะวันออก

11

1.    วิหารพระกกุสันธะพุทธเจ้า

พระกุกกุสันธพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 22 ในพุทธวงศ์ แต่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทรกัปนี้ อาคารเป็นอาคารเครื่องไม้ หลังคาเป็นสังกะสีฉลุ เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1931 และสร้างใหม่ในปี ค.ศ.1939

 

2.    เสาอธิฐาน
เสาอธิฐานซึ่งมีรูปหงส์ประดับอยู่ด้านบน เพราะหงส์ถือเป็นสัญลักษณ์การเผยแพร่ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสักญลักษณ์ของมอญอีกด้วย

 

นอกจากนี้ยังมี พระประจำวันเกิดวันอังคาร ซุ่มจรนำ พระประจำวันเกิดวันจันทร์ พระมหาเจดีย์ชะเวดากองยังมีอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจ ในส่วนที่ปลาดาวนำมาเสนอกับทุกท่านเป็นเพียงบางส่วนที่เป็นไฮไลน์เท่านั้น เพื่อนๆคนไหนสนใจจะเดินทางไปเที่ยวที่นี่ก็ไม่ยากเลย มีสายการบินหลายสายที่บินไปลงย่างกุ้ง และสามารถหารถมาที่เจดีย์ชเวดากองได้ไม่ยาก ท้ายนี้ปลาดาวมีภาพบรรยากาศรอบๆองค์เจดีย์มาฝากกันด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

12

 

 

13

บริเวณรอบๆองค์เจดีย์ชเวดากอง
ครั้งหนึ่งในชีวิตลองมาสัมผัสกันกับที่นี่ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” แล้วพบกันใหม่ค่ะ

 

14

สาวพม่าที่ไหนหว่า ????????

By: ปลาดาวลั๊นลา

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting