โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ฉางซา –เฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย วันที่ 30 กย. – 05 ตค. 55

 

 

 

 

 

เริ่มต้นการเดินทางค่ะ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ทริปนี้เราใช้บริการ สายการบิน China  Southern Airline  ค่ะ  เราใช้เวลาบิน จาก กรุงเทพฯ สู่เมืองฉางซา ประมาณ 3 ชั่วโมงค่ะ  ( เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าเรา 1 ชั่วโมง ค่ะ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราเดินทางถึง สนามบินเมืองฉางซาในเวลาเช้า  เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า อาหารเช้าเมืองจีนก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ

 

 

 

 

 

เดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์)  เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง                          ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง                          แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ                          ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว                          กลางเมืองฟ่งหวงจะมีสะพานเก่าที่คาดว่าสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง                          เชื่อมโยงชีวิตสองฟากแม่น้ำเป็นหนึ่งเดียว สะพานนี้มีสองชั้น                          ชั้นแรกเป็นทางเดินข้ามและมีร้านขายของเล็กๆ ริมทางเดิน                          ส่วนชั้นสองเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในเมือง หากต้องการนั่งกินลมพร้อมชมเมืองไปด้วย                          นักท่องเที่ยวก็สามารถเช่าเรือแจวชมเมืองตลอดลำน้ำได้

 

 

 

จากนั้นเราได้เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณฟงหวงที่มีทั้งสถานที่และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ตกเย็น เราได้ล่องเรือชมความงานสองฟากฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึก ท่านจะได้พบกับ บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน  บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน  ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว  ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารค่ำ นำท่านชมความงามของเมืองโบราณ เฟิ่งหวง ในยามราตรี ชมวิวกลางคืนแสนจะโรแมนติก และสวยงาม ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ส่วนใหญ่จะเป็น พวกกีวีอบแห้ง  ลูกอมขิง ร้องเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ

 

 


วันที่สองของการเดินทาง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อรุณสวัสท่านผู้อ่านและผุ้ร่วมโลกทุกคน

หลังจากพวกเราอิ่มทานอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางสู่เมืองจาง เจีย เจี้ย (ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการเดินทาง )เมืองจาง เจีย เจี้ย  ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

โอิ้ววว ในที่สุดเราก็มาถึง ไปลุยกันเลยย  เริ่มแรกกับการนั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย

 

 

 

 

 

ชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ แล้วต่อด้วย ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จจากโชว์จิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง ใช้ฉากหลังเป็นหน้าผาเขา เทียนเหมินซาน เราก็ได้เวลาต้องบอกลาค่ำคืนอันแสนสนุกและหลับใหลไปกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา

 

 

 


วันที่สามของการเดินทาง


 

 

 

 

 

เช้าแล้ว เราและคณะ พร้อมลุยหุบเขาอวตารแล้วคร๊าาาา…มุ่งหน้าสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง อวตาร ที่โด่งดังไปทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่สี่ของการเดินทาง


 

 

 

 

 

 

 

 

ที่สุดท้ายของวันนี้ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

 

 


วันสุดท้ายของการเดินทาง


 

 

 

 

 

 

 

สุดท้ายแล้วว ของทริปนี้ เราคงต้องจากเมืองจางเจียเจี้ย มุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง(ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการเดินทาง ) ถึงเมืองฉางซา ให้ท่านได้ อิสระชิอปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน นำท่านชม ศูนย์วิจัยผ้าไหมเซียงซิ่ว 1 ใน 4 ของศูนย์วิจัยผ้าปักไหมที่ลือชื่อที่สุดในประเทศจีน

 

Bye Bye จางเจียเจี้ยย..

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ605

 

By  @ SingJung@

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting